Lost In Mekong Delta

Một đại dịch bí ẩn ập đến miền Tây Nam Bộ, khiến tất cả những người “nhiễm bệnh” bị biến thành xác sống, đem đến sự sợ hãi và tan thương khắp nơi. Người dân bỏ chạy tứ tán, vật lộn và tranh đoạt để tìm cách sống sót. 

COMING SOON