DỰ ÁN NỔI BẬT

12

Năm

16

Dự Án Hoàn Thành

ABC PICTURES

ABC Pictures là công ty sản xuất đa nội dung, đa thể loại, đa nền tảng, trong đó, ĐIỆN ẢNH là thế mạnh.

Dẫn đầu thị trường Việt Nam về số lượng phim (16 phim) và cả doanh thu đem về hơn 1.000 tỷ.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

TIN TỨC