|

Poster Chính Thức Của 1990

Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Đây là poster chính thức của phim 1990

Một bộ phim của đạo diễn Nhất Trung

Hãy Chia Sẻ: