TRAILER

Chơi Video

Có thể bạn không biết:
Nó là bộ phim đầu tay của Trung.
Bấm máy năm 2010, khởi chiếu năm 2011.
Làm hậu kỳ tại Thái Lan, chiếu bằng phim Kodak.
Trung đã làm tất cả các khâu: biên kịch, sản xuất, đạo diễn… dán poster, phát tờ rơi, treo băng rôn… và đó chính là nguyên nhân thất bại.
Và ít ai biết rằng, sự thất bại đó lại chính là khởi đầu cho 1 hành trình 16 phim đến bây giờ như 49 Ngày, Bệnh Viện Ma, Nắng, Cua Lại Vợ Bầu…
“Vậy nên, hãy cảm ơn sự thất bại vì đó chính là người thầy lớn nhất của chúng ta.”